Загальноосвiтня школа № 36 м. Харкова
 


Україна
понад усе !

100
років

1923-2023

 

Нашi медалiсти

 

 

 

 

2022
Золото
1.   Благодарна Вікторія
2021
Золото
1.   Аврунін Олександр Олегович
2.   Колокольчева Софія Андріївна
3.   Ландау Анастасія Вадимівна 
4.   Сидоренко Таїсія Романівна
5.   Луценко Ірина Володимирівна
6.   Хоанг В’єт Ліна
	
Срiбло
1.	Жидик-Будько Роман Русланович 
2020
Золото
1.   Криворучко Зоряна Сергіївна
2.   Кравченко Віктор Дем’янович
3.   Льовушкина Софія Віталіївна 
4.   Панфьорова Аліна Федорівна
	
Срiбло
1.	Гончаренко Георгій Андрійович 
2.   Шинкаренко Марія Владиславівна
2019
Золото
1.   Видря Єлизавета Володимирівна
2.   Радоуцька Анна Костянтинівна
3.   Гордієнко Ніка Олександрівна 
4.   Гавенко Марія Дмитрівня
	
Срiбло
1.	Кривольцевич Анастасія Сергіївна 
2.   Ларіонов Костянтин Олексійович
2017
Золото
1.	Власенко Кристина Ігорівна
2.	Перепелиця Анна Валентинівна
3.	Борисевич Валерія Денисівна
4.	Кілімнік Єлизавета Анатоліївна
5.	Мамедов Еміль Катіб огли
Срiбло
1.	Д'якова Марія Ігорівна
2016
Золото
1.   Бобрусь Дар'я Дмитрiвна 
2.   Мамедов Сафар Катiб огли
Срiбло
1.	Беглярова Карина Мубаризiвна 
2.	Дуднєва Олександра Сергiївна 
3.	Ткаченко Анжела Вiталiївна 
2015
Золото
1.   Желавський Олексiй
2.   Хлєбнiков Валерiй
3.   Майборода Ольга
4.   Петриченко Дарина
Срiбло
1.	Прокопчук Анастасiя
2014
Золото
1.	Ходирєвa Веронiкa 
2.	Кочiнa Катерина
3.	Фомiнa Маргаритa
4.	Пiкулa Георгiй
Срiбло
1.	Москвiнa Оленa
2013
Золото
1.	Стерiнa Катеринa
2.	Варв'янськa Веронiка
3.	Турчiнa Маргарита
2012
Золото
1.	Петросова Офелiя
2.	Головiзнiна Катерина
Срiбло
1.	Мирошниченко Олег
2.	Костюк Вiкторiя 
3.	Вiнюкова Дарiя
4.	Яресько Катерина
2011
Випуску не було

 

2010
Срiбло
1.	Василенко Анастасiя
2009
Золото
1.	Гуз Олександр
2.	Мiщенко Тетяна
3.	Городницька Ольга
Срiбло
1.	Смирнова Катерина
2.	Петюнiн Павло 
3.	Калашнiк Вадим
4.	Ковальов Владислав
2008
Золото
1.	Слюсаренко О.Ю.
2.	Машкiна О.Ю.
3.	Дрокiн Д.Г.
4.	Шайхлiсламова А.З.
Срiбло
1.	Вербицька А.В.
2.	Миронов А.М. 
2007
Золото
1.	Алексєєнко О.О.
2.	Стрелкова Д.С.
3.	Нога Є.О.
Срiбло
1.	Єфремов Ю.О.

2006
Золото
1.	Зюба М.В.
2.	Тимофеєва О.Ю.
3.	Лiткевич О.О.
4.	Пасiчник Р.I.
5.	Малоштан А.В.
6.	Миронова С.Є.
7.	Зарiвчацька Н.О.
8.	Мiщенко М.О.
2005
Золото
1.	Кулiковська К.Ю.
2.	Єгорова В.О.
3.	Трушина К.О.
4.	Грищенко А.М.
5.	В'ялих А.Ю.
6.	Солод Н.В.
Срiбло
1.	Толмачов Д.С.
2.	Трушина М.О.
2005
Золото
1.	Кулiковська К.Ю.
2.	Єгорова В.О.
3.	Трушина К.О.
4.	Грищенко А.М.
5.	В'ялих А.Ю.
6.	Солод Н.В.
Срiбло
1.	Толмачов Д.С.
2.	Трушина М.О.
2004
Золото
1.	Фоменко I.Є.
Срiбло
1.	Кулiш О.С.
2.	Васильченко Г.В.
3.	Французов В.О.
4.	Локшин С.Ю.

2003
Золото
1.	Моргун О.Б.
2.	Єфiмов О.Д.
3.	Оленич А.Ю.
Срiбло
1.	Манжос А.В

2002
Золото
1.	Кисельова А.В.
2.	Фiсун О.В.
3.	Купiна Я.В.
4.	Боженко В.М.
5.	Гонца О.О.
Срiбло
1.	Бичков О.М.
2.	Купчиков А.О.

2001
1.	Шкуратова О.С.
2.	Якуша Н.В.
3.	Ронiна В.В.
4.	Пилипенко Ю.В.
5.	Лiсова Г.В.

2000
1.	Шевченко О.В.
2.	Хавкiн I.М.
3.	Якуша Ю.В.
4.	Ямна Ю.А.
5.	Леонова К.С.
6.	Шматько Г.О.
7.	Долгарев О.Г.
8.	Фiлiпська Д.I.
9.	Златкiна Г.I.

1999
1.	Анохин Д.С.
2.	Хильченко Н.А.
3.	Зеркалова М.В.
4.	Иосилевич Е.Ю.
5.	Редько О.С.
6.	Секирин С.И.
7.	Фабричнiкова Г.I.

1998
1.	Клочко Г.А.
2.	Козинец А.Л.
3.	Сердакова Н.М.
4.	Сироштан Н.М.
5.	Скрынник Ю.О.
6.	Слынько Д.Н.
7.	Лупа И.А.
8.	Сергейчик Л.В.
9.	Батлук Д.В.
10.	Микрюков А.Д.
11.	Баранник Е.С.
12.	Овечкина Е.В.
13.	Моисеенко Д.А.
14.	Якушин М.А.

1997
1.	Печерских Л.А.
2.	Каплун В.М.
3.	Согомонова И.Л.
4.	Калюжный М.В.
5.	Писарчук О.В.
6.	Соколова М.Г.

1996
1.	Цымбалистенко А.А.
2.	Оленич В.Ю.
3.	Орлова Н.А.
4.	Чижняк В.Ю.
5.	Горюшко Ю.Н.

1995
1.	Кобрина Т.В.
2.	Бобрынцева Л.В.
3.	Долгарева М.Г.
4.	Клочко Т.А.
5.	Дивинская Н.Л.
6.	Спиваковская Е.Л.
7.	Краснов А.М.

1994
1.	Скибенко Т.И.
2.	Гевчук Д.Н.

1993
1.	Батлук Е.В.
2.	Григорьева В.А.
3.	Скрыпникова Т.И.

1992
1.	Байрах Ю.М.
2.	Бондаренко А.И.
3.	Герасименко Т.И.
4.	Жебровский С.О.
5.	Иванова Е.А.
6.	Иткин А.С.
7.	Гуц С.В.
8.	Канивец А.В.
9.	Лебедь С.В.
10.	Онищук И.А.

1991
1.	Белова О.В.
2.	Курпа Т.В.
3.	Удовиченко
4.	Шевченко О.В.
5.	Халатова К.Р.
6.	Красовский И.В.
7.	Горбань С.Е.
8.	Исаева М.Ф.
9.	Клованич О.С.

1990
1.	Анцелевич А.А.
2.	Дубко А.Н.
3.	Кушнир А.В.
4.	Минова О.В.
5.	Бородина А.В.
6.	Вельковский И.Л.
7.	Гончаровская Т.И.
8.	Короткий М.Д.
9.	Ярох О.А.

1989
1.	Пылаева Т.В.
2.	Клинина Н.В.
3.	Соляник К.О.
4.	Гордиенко А.В.
5.	Слободкина М.В
6.	Пятенко С.В.
7.	Гальченко В.П.

1988
1.	Бендиков А.В.
2.	Богуславская Г.В.
3.	Бондарева Е.А.
4.	Забродская Е.Ю.
5.	Коляндр А.И.
6.	Лицина Ю.Л.
7.	Рябищенко И.В.

1987
1.	Юдина Е.В.
2.	Козюренко Е.Н.
3.	Ляпунова Н.Н.
4.	Лебедь А.В.
5.	Ефимова И.А.
6.	Сухер Е.А.

1986
1.	Костиков А.О.
2.	Кедрова В.М.
3.	Минов (Алинов) А.В.
4.	Чопенко Д.В.

1985
1.	Дмитренко В.В.
2.	Котлицкая О.Я.

1984
1.	Грабарь В.В.
2.	Молчанова М.С.
3.	Суворов Н.Н.

1983
1.	Левченко Е.Б.
2.	Шелудяков О.Л.
3.	Веропотвелян А.П.

1982
1.	Шафиров Е.М.
2.	Белова Т.А.
3.	Захарченко Е.А.
4.	Рубанович И.В.

1981
1.	Литвинова Ю.А.
2.	Сластина И.Ю.
3.	Подшивалова О.В.
4.	Москиенко Е.М.
5.	Трусова Ю.Э.
6.	Посыпай Т.В.

1980
1.	Жемерова Е.Г.
2.	Веропотвелян Е.П.
3.	Романенко Е.В.

1979
1.	Кекало Т.В.
2.	Синельников С.А.
3.	Тец Т.Б.
4.	Галкина Е.Б.
5.	Яровой А.Г.

1978
1.	Гузий Е.В.
2.	Харченко М.В.

1977
1.	Задорожная И.С.
2.	Заеко Ю.В.

1976
1.	Невструева Л.Н.
2.	Скопинцев С.Б.
3.	Пахомова Т.И.

1975
1.	Венгеровский А.Р.
2.	Хименко П.Л.

1974
1.	Медведева Е.И.

1973
1.   Цейтлин Ольга

1969
Срiбло
1.	Воробьев Сергей
1968
Золото
1.	Егорова Ирина
2.	Механик Ирина
3.	Гречнев Геннадий
4.	Глускина Ирина
5.	Гредескул Ольга
6.	Макаренко Андрей
Срiбло
1.	Нечаева Людмила
2.	Митауэр Татьяна
3.	Синицына Вера
4.	Сухарев Сергей
5.	Рыскина Ирина
6.	Шкалето Владимир
7.	Керер Елизавета
8.	Бикулова Динара
9.	Бровинская Елена

1967
Золото
1.	Галкин Евгений
2.	Тункель Владимир
3.	Рывкина Элеонора
4.	Шумский Вячеслав
Срiбло
1.	Иванов Николай
2.	Бельченко Наталья
3.	Лемишенко Ирина
4.	Мултановский Александр
5.	Шейнфельд Зинаида
6.	Бондаренко Александр
7.	Бродян Владимир

Срiбло
1.	Майданова Елена
2.	Санин Николай
3.	Усоскин Александр
4.	Уваров Вячеслав
5.	Холодков Виктор
6.	Шостенко Алексей
7.	Шкорбатов Александр
8.	Карпель Михаил
9.	Межиковская Мария
10.	Општейн Леонид
11.	Тюрина Валентина
12.	Горожанкин Сергей
13.	Колотий Олег
14.	Каплин Сергей
15.	Лебедь Людмила
16.	Гарчева Надежда
17.	Тарасюк Наталья

1966
Срiбло
1.	Ваксер Аркадий
2.	Соболев Владимир
3.	Лячун (Лагун) Людмила
4.	Боданская Елена
5.	Дольберг Ольга
6.	Иванов Борис
7.	Миронов Олег
8.	Кучеров Виктор
9.	Яковлева Надежда

1964
Золото
1.	Корж Сергей
2.	Макаров Александр
3.	Миненко Евгений
4.	Элькин Леонид
5.	Трынов Олег
6.	Шкалето Галина
7.	Покроев Анатолий
8.	Шапиро Алла
9.	Пилипенко Александр
Срiбло
1.	Аснис Лия
2.	Юрчак Борис

1962
Золото
1.	Ковалев А.С.
Срiбло
1.	Альтшулер И.А.
2.	Кочаров Р.А.
3.	Айвазов В.А.
4.	Тройников С.К.

1961
Золото
1.	Кирилловская З.Р.
2.	Питюнина И.Н.
3.	Поляков С.Ф.
4.	Пономаренко Г.В.
5.	Похил Ю.А.
6.	Синицын В.Г.
7.	Шишкин А.А.
8.	Эпштейн Е.С.
9.	Яструбецкая О.С.
Срiбло
1.	Дудник А.И.
2.	Федорченко В.И.
3.	Валитов Р.Р.

1960
Золото
1.	Горина З.А.
2.	Магид Е.А.
Срiбло
1.	Гарбер Т.И.
2.	Давыдова Л.Б.
3.	Ловцова И.Г.

1959
Золото
1.	Винницкий Ю.Д.
2.	Фрейлихер В.Д.

1958
Золото
1.	Остапчук Е.И.
2.	Поляков В.Ф.
Срiбло
1.	Битсман В.Б.
2.	Виткалов С.М.
3.	Дьяков А.А.
4.	Прокопчук Ю.А.
5.	Фурман И.А.
6.	Ус Н.ф.

1957
Золото
1.	Бенсман В.Г.
2.	Грабовский М.Я.
3.	Дикман Я.Н.
4.	Алапин Б.Г.
5.	Фукс И.М.
Срiбло
1.	Покроев В.Г.
2.	Шедей С.А.
3.	Островская И.И.

1956
Срiбло
1.	Зинченко Т.П.
2.	Коляндр И.Л.
3.	Клименко А.Г.
4.	Чернявский В.Л.
5.	Шелудяков Л.О.

1955
Золото
1.	Карлинер В.М.
2.	Ангелейко В.В.
3.	Ткаченко В.А.
Срiбло
1.	Биров Б.А.
2.	Яровой В.Г.
3.	Марков Б.Ф.
4.	Эпштейн С.С.

1954
Золото
1.	Копелиович М.В.
2.	Ахиезер И.А.
3.	Болотников А.А.
4.	Корнеев Ю.Н.
Срiбло
1.	Лановой В.Н.
2.	Левитан И.И.
3.	Утевский Ю.С.
4.	Журинский В.И.
5.	Финкель М.М.
6.	Эпштейн С.И.
7.	Фейгин А.А.
8.	Бовшовер В.С.

1953
Золото
1.	Богданович К.Г.
Срiбло
1.	Клурфельд А.И.
2.	Рубинович А.Г.
3.	Иванов Э.Н.
4.	Раппопорт Л.А.
5.	Савицкий Л.А.
6.	Товкун В.И.
7.	Тункель С.Б.
8.	Устименко Ю.В.
9.	Портнов Л.Б.
10.	Фурман Б.А.

1952
Золото
1.	Демуцкий В.П.
2.	Поюровский О.Я.
3.	Лазаренко А.А.
4.	Суплин Р.М.
5.	Яровинский Л.С.
6.	Волифсон Н.Б.
Срiбло
1.	Дробаченко О.В.
2.	Сердюк Л.Я.
3.	Шишков В.Ф.
4.	Иващенко М.В.
5.	Иващенко Ф.В.
6.	Левин В.С.
7.	Михайленко С.А.
8.	Бару Ю.А.
9.	Каральник Б.В.
10.	Одиноких В.Г.
11.	Фельдиан Е.А.
12.	Ястржемский А.Л.

1951
Золото
1.	Евстратов Виталий
2.	Костенко Павел
3.	Шлямович Марк
Срiбло
1.	Ляунзон Освальд
2.	Недобора Владислав
3.	Вальтер Антон

1950
Срiбло
1.	Гигель Арнольд
2.	Заславский Леонид

1949
Золото
1.	Бойко Владимир
2.	Михович Сергей

1948
Золото
1.	Левитин Вадим
2.	Сокол Роальд
Срiбло
1.	Ковалев Герман
2.	Блушинский Владимир
3.	Малеев Владимир

1947
Золото
1.	Жалковский Константин
2.	Карлинер Михаил
3.	Любич Юрий
Срiбло
1.	Островерхов Владимир
2.	Диденко Константин

1946
Золото
1.	Спивак Валентин
2.	Смушков Игорь
3.	Маргулис Петр

 

 

 

© 2008-2022 Харкiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 36

В дизайнi цiєї сторiнки використани мотиви Петрикiвського декоративно-орнаментального малярства